Iedereen in Velsen moet de mogelijkheid hebben om mee te doen in de samenleving. Dit geldt ook voor de inwoner die wat minder te besteden heeft. Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage voor sociaal culturele activiteiten. 

Denk aan een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater. 

Lees meer over de aanvraag Bijzondere bijstand sociaal culturele activiteiten