Bijstandsnormen per 1 juli 2023

Overzicht van de bedragen Participatiewet die op per 1 juli 2023 gelden. Alle bedragen zijn netto bedragen.

Basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder inclusief vakantietoeslag
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar €    300,36
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot 
pensioen gerechtigde leeftijd
€ 1.216,62

 

Gezin vanaf 18 tot pensioengerechtigde leeftijd inclusief vakantietoeslag
Samenstelling gezin Bedrag
Gezin, personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.738,02
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar zonder kinderen €    600,72
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar met kinderen  €   948,32
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ zonder kinderen € 1.169,37
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ met kinderen   € 1.516,97

 

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd inclusief vakantietoeslag

Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.357,66
Gezin, 1 of meer gezinsleden pensioengerechtigde leeftijd € 1.843,60

 

Kostendelersnorm inclusief vakantietoeslag (tot pensioenleeftijd)
Samenstelling gezin Bedrag
Tweepersoonshuishouden € 869,01
Driepersoonshuishouden € 753,14
Vierpersoonshuishouden € 695,21
Vijfpersoonshuishouden € 660,45
Zespersoonshuishouden € 637,27

 

Verblijf in inrichting
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder incl. vakantietoeslag € 385,24
Toeslag zorgverzekering €     3,00
Gezinnen inclusief vakantietoeslag € 599,23
Gezinnen toeslag zorgverzekering €   50,00

 

In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering
Situatie hbo/wo en bedrag mbo en bedrag
Thuiswonend € 957,87 € 556,95
Uitwonend € 957,87 € 786,59
Toeslag eenoudergezin € 277,13 € 277,13

 

Vermogensgrenzen
Vermogensgrenzen Bedrag
In woning gebonden vermogen  € 64.100,00
Alleenstaande  €   7.605,00
Alleenstaande ouder of het gezin € 15.210,00

 

Vrijgelaten middelen
Dit mag u maximaal houden Bedrag
25% inkomsten uit arbeid, maximum per maand € 249,00
12,5% inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder,
maximum per maand    
€ 155,74
15 % Inkomsten uit arbeid, persoon die medisch
uren-beperkt is
 € 157,96
Mensen in de doelgroep loonkostensubsidie: 15% van de inkomsten uit arbeid, maximaal 12 maanden  € 157,96
Daarna, mensen in de doelgroep loonkostensubsidie: 15% van de inkomsten uit arbeid (niet voor iedereen)  € 157,96

Voor vragen over vrijgelaten middelen neem gerust contact op met de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande € 498,00
Alleenstaande ouder € 622,00
Gezin € 684,00

 

Individuele studietoeslag
Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 334,34
20 jaar € 267,47
19 jaar € 200,60
18 jaar € 167,17
17 jaar € 132,06
16 jaar € 115,34
15 jaar € 100,30
Vrijlating stagevergoeding € 200,60

 

Minimaregelingen
Activiteit Bedrag
Sociaal culturele activiteiten (per gezinslid per kalenderjaar), maximaal €  75,00
Indirecte schoolkosten (per kind dat op het basisonderwijs zit)     €  50,00
Indirecte schoolkosten (per kind tot 18 jaar dat op het voortgezet onderwijs zit) € 270,00
Extra toeslag voor kinderen (4 - 18 jaar): voor actieve deelname aan sport/cultuur gaat via Jeugdfonds Sport en Cultuur € 250,00 tot € 350,00

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.