Bijstandsnormen per 1 januari 2022

Overzicht van de bedragen Participatiewet die per 1 januari 2022 gelden

Alle bedragen zijn netto.

 

Basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder

Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar €   269,51

Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 tot pensioen gerechtigde leeftijd

€ 1.091,71

 

Gezin vanaf 18 tot pensioengerechtigde leeftijd
Samenstelling gezin Bedrag

Gezin, personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.559,58
Gezin, twee personen 18 t/m 20 jaar zonder kinderen €  539,02
Gezin, twee personen 18 t/m 20 jaar met kinderen €  850,94

Gezin, twee personen één van 18 t/m 20 en één van 21+ zonder kinderen

€ 1.049,30

Gezin, twee personen één van 18 t/m 20 en één van 21+ met kinderen

€ 1.361,22

 

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.213,06

Gezin, één of meer gezinsleden pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.642,54

 

Kostendelersnorm (tot pensioenleeftijd)
Samenstelling gezin Bedrag
Tweepersoonshuishouden € 779,79
Driepersoonshuishouden € 675,82
Vierpersoonshuishouden € 623,83
Vijfpersoonshuishouden € 592,64
Zespersoonshuishouden € 571,85

 

Verblijf in inrichting
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 345,68
Toeslag zorgverzekering €  34,00
Gezinnen €  537,69
Toeslag zorgverzekering €  79,00

 

In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering
Situatie HBO/WO en bedrag (M)BO en bedrag
Thuiswonend €  932,87 €  542,41
Uitwonend €  932,87 €  766,06

Toeslag eenoudergezinnen

€  269,90 €  269,90

 

Vermogensgrenzen
Vermogensgrenzen Bedrag
In woning gebonden vermogen € 54.900,00
Alleenstaande €   6.505,00
Alleenstaande ouder of het gezin € 13.010,00

 

Vrijgelaten middelen
Vrijgelaten middelen Bedrag
25% inkomsten uit arbeid, maximum per maand € 224,00

12,5% inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder, maximum per maand

€ 139,71

15 % Inkomsten uit arbeid, persoon die medisch uren-beperkt is

€ 141,69

 

Individuele inkomenstoeslag
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande €  453,00
Alleenstaande ouder €  566,00
Gezin €  623,00

 

Studietoeslag
Leeftijd Bedrag
> 21 jaar € 300,00
20 jaar € 240,00
19 jaar € 180,00
18 jaar € 150,00
17 jaar € 118,50
16 jaar € 103,50
15 jaar €  90,00

 

Minimaregelingen
Activiteit Bedrag

Sociaal culturele activiteiten (per gezinslid per kalenderjaar), maximaal

€ 75,00

Indirecte schoolkosten (per kind dat op het basisonderwijs zit)

€ 50,00

Indirecte schoolkosten (per kind tot 18 jaar dat op het voortgezet onderwijs zit)

€ 270,00

Extra toeslag voor kinderen (4 - 18 jaar): voor actieve deelname aan sport/cultuur

€ 250,00/€ 350,00

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.