Vrijwilligersorganisaties, die actief (willen) zijn in en voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunnen verzoeken om een bijdrage. Voor kleine projecten op het gebied van natuur in de regio Zuid-Kennemerland heeft het Nationaal Park Zuid-Kennemerland een beperkt budget beschikbaar.

Het gaat om vrijwilligersorganisaties, die onder beheerders als het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) vallen. Verder is het van belang dat de organisatie een rechtspersoon is (vereniging, stichting of een formele werkgroep daarvan). De bijdrage is bedoeld om vrijwilligersorganisaties in de gelegenheid te stellen projecten uit te voeren die van belang zijn voor ons Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Aanmelding

Voor aanmelding en richtlijnen: www.np-zuidkennemerland.nl. De bijdrage dient aangevraagd te worden met behulp van het Aanvraagformulier bijdrage 2018 ‘voorzieningen vrijwilliger’. Graag dit formulier voor 1 april aanstaande mailen naar: smitg@noord-holland.nl.