Doel van het economisch beleid: een vitale lokale en regionale economie, die welvaart en werkgelegenheid genereert.

Een vitale economie steunt op ondernemersinitiatieven en die stoelen vrijwel altijd op vernieuwing van product of proces (innovatie) en die weer op kennisontwikkeling in theorie (het onderwijs) en praktijk (het bedrijf).

De inzet voor de huidige bestuursperiode is om inhoudelijk koers te houden. Geen nieuwe richting, geen nieuwe vergezichten, maar een voortzetting van de ambities. Nieuw in deze beleidsagenda zijn ook de geformuleerde korte termijn doelstellingen en acties. Dit stelt ons in staat de voortgang en resultaten jaarlijks te evalueren en gaandeweg nieuwe acties toe te voegen. Het Economisch Programma loopt bewust tot en met 2019, zodat het nieuwe College de tijd heeft om het beleid te continueren, te prioriteren of accenten te leggen. Dit Economisch Programma kent vier hoofdstukken.

  • Hoofdstuk 1 leidt het programma in met een korte schets van de sociaaleconomische ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgelegenheid in Velsen en de regio IJmond. Het gaat ook in op de richting die Velsen kiest met betrekking tot de lange termijn economische ontwikkeling van de gemeente.
  • Hoofdstuk 2 gaat in op trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, beleidskaders en actiepunten in de sectoren havens en industrie.
  • Het derde hoofdstuk volgt eenzelfde structuur voor detailhandel, horeca en ambulante handel.
  • In hoofdstuk 4 staan de ontwikkelingen, ambities en acties in het programma ‘Recreatie en toerisme’ centraal.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek op dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over de Economische agenda in Velsen.