Jaarlijks wordt er een investeringsplan voor speelplekken opgesteld, het zogenoemde Speelplan.

Het Speelplan bestaat uit speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid of ouderdom. Soms wordt de aanleg van een nieuwe speelplek voorgesteld.

Vanuit de afdeling Openbare Werken zijn op basis van gegevens van logboeken, waarin de situatie per speelplek en per speeltoestel is vastgelegd, voorstellen gedaan om tot opknappen over te gaan. Dit doen we in samenspraak met mensen die er belang bij hebben. Zo hebben inwoners verzoeken ingediend. In volgorde van prioriteit wordt er een afweging gemaakt.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Verwachte ontwikkelingen

Het beleid voor spelen en bewegen wordt in 2019 vernieuwd. Doel is om te blijven zorgen voor voldoende en kwalitatief goede speelplekken voor kinderen, maar ook om plekken te creëren voor andere groepen om te bewegen en bijvoorbeeld de hond uit te laten. Bij de totstandkoming van het beleidsplan worden diverse doelgroepen betrokken.