Er is veel aandacht voor het oplossen van kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. Zoals hondenpoep en zwerfvuil. Maar ook voor initiatieven die vanuit buurten en wijken worden opgestart. Waar het nodig en mogelijk is geven we ondersteuning.

Door te kijken wat een wijk nodig heeft, verbeteren we de leefbaarheid. De signalen en acties van inwoners nemen we daarin mee. Ook gaan we regelmatig vragen en meten wat wel werkt en wat niet. Met deze resultaten kunnen we acties veel gerichter inzetten.

We zetten ons keihard in voor uitmuntende burgerparticipatie. 2019 en 2020 gebruiken we om nieuwe dingen te leren en te experimenteren. We nemen de tijd om te testen wat werkt en wat niet. Niet alleen op grote schaal, maar ook klein en informeel. Het experiment gaan we aan voor zaken en plekken die voor Velsenaren en de gemeente belangrijk zijn, zoals leefbaarheid en leefomgeving (onder andere wonen, cultuur en groen & parken), veiligheid en bereikbaarheid. Pas daarna gaan we dat structureel vastleggen in beleid en afspraken.

Groenstructuurplan

Man genietend van de zon op een stukje gras langs het Noordzeekanaal

De gemeente heeft een Groenstructuurplan gemaakt. Groenstructuur zijn alle 'groene' delen en gebieden binnen onze gemeente. 

Lees meer over het groenstructuurplan

Groen- en Begraafplaatsenbeleid

Groen- & Begraafplaatsenbeleid

De charme van Velsen wordt voor een groot deel bepaald doordat het niet één grote stad is, maar een samenspel van kleinere woonplaatsen.

Lees meer over Groen- en Begraafplaatsenbeleid

Kunst- en Cultuurbeleid

Kunst- & Cultuurbeleid

Sport, onderwijs en kunst en cultuur helpen bij het versterken van de onderlinge samenhang in Gemeente Velsen.

Lees meer over het Kunst- en Cultuurbeleid

Speelbeleid

Speelbeleid

Jaarlijks wordt er een investeringsplan voor speelplekken opgesteld, het zogenoemde Speelplan.

Lees meer over het Speelbeleid

Strandbeleid

Strandbeleid

Op de stranden van Velsen wordt volop aan wind en watersport gedaan. Maar er zijn ook genoeg aantrekkelijke plekken voor gewone strandbezoekers.

Lees meer over het Strandbeleid

Vastgoedbeleid

Vastgoedbeleid

Vastgoed houdt zich bezig met de verhuur, verkoop, uitgifte in erfpacht, bruikleen, pacht en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.

Lees meer over Vastgoedbeleid

Water en riolering

Water & riolering

De gemeente onderhoudt en verbetert het rioleringssysteem. Daarnaast onderhoudt en verbeteren we het netwerk van drainagegeleidingen.

Lees meer over Water en riolering