Er is veel aandacht voor het oplossen van kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. Zoals hondenpoep en zwerfvuil. Maar ook voor initiatieven die vanuit buurten en wijken worden opgestart.

Waar het nodig en mogelijk is geven we ondersteuning. Door te kijken wat een wijk nodig heeft, verbeteren we de leefbaarheid. De signalen en acties van inwoners nemen we daarin mee. Ook gaan we regelmatig vragen en meten wat wel werkt en wat niet. Met deze resultaten kunnen we acties veel gerichter inzetten.

We zetten ons keihard in voor uitmuntende burgerparticipatie. De komende twee jaar gebruiken we om nieuwe dingen te leren en te experimenteren. We nemen de tijd om te testen wat werkt en wat niet. Niet alleen op grote schaal, maar ook klein en informeel. Het experiment gaan we aan voor zaken en plekken die voor Velsenaren en de gemeente belangrijk zijn, zoals leefbaarheid en leefomgeving (onder andere wonen, cultuur en groen & parken), veiligheid en bereikbaarheid. Pas daarna gaan we dat structureel vastleggen in beleid en afspraken.

Fietsbeleidsplan

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen veilig kan fietsen in Velsen.

Lees meer over het Fietsbeleidsplan

Mobiliteitsagenda Velsen

Mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda geeft de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen aan. 

Lees meer over de Mobiliteitsagenda

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid

Bij parkeren horen parkeerregels. 

Lees meer over het parkeerbeleid in Velsen

Openbare verlichtingsbeleid

Openbare verlichtingsbeleid

Met de openbare verlichting proberen we de optimale verkeersveiligheid te krijgen.

Meer over Openbare verlichtingsbeleid

Woon- & (ver)bouwbeleid

Woon- & (ver)bouwbeleid

Doel van het woonbeleid: zorgen dat er genoeg goede woningen zijn die voldoen aan de behoefte en wensen van onze inwoners.

Lees meer over het woon- & (ver)bouwbeleid

Straatreiniging

Straatreiniging

Gemeente Velsen is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de meeste wegen in Velsen.

Lees meer over Straatreiniging

Dierenbeleid, Welzijn & Honden

Dierenbeleid, Welzijn & Honden

Dieren zijn op allerlei manieren onderdeel van onze samenleving.

Lees meer over Dierenbeleid, Welzijn & Honden