Gemeente Velsen wil statushouders in een vroeg stadium laten integreren en participeren in de samenleving.

Dit gebeurt door een planmatige aanpak afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de statushouder. Er wordt hiervoor samengewerkt met externe partners. Zo snel mogelijk nadat iemand in de gemeente is komen wonen wordt naast de inburgeringscursus een traject uitgezet naar opleiding, (vrijwilligers)werk of andere activiteiten. Denk hierbij aan sport en culturele activiteiten. Hierbij is oog voor de eventuele belemmeringen waar iemand mee te maken heeft. Hierdoor kan men sneller integreren en meedoen in de samenleving.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Overige informatie

Via de volgende links is meer informatie te vinden over opleiding, integratie en activiteiten.

Verwachte ontwikkelingen

Medio 2020 verandert de Wet Inburgering. Statushouders zijn op dit moment zelf verantwoordelijk voor het kiezen en volgen van de verplichte inburgeringscursussen. Zij sluiten hiervoor een lening af bij DUO. De wetswijziging die in voorbereiding is, zorgt ervoor dat gemeenten de regie op de inburgering krijgen en verantwoordelijk worden voor het organiseren, aanbieden en financieren van deze cursussen. Daarnaast moeten gemeenten zorgen voor een Plan Inburgering en Participatie (PIP) voor iedere statushouder.