Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de integrale schuldhulpverlening. Hiervoor krijgt zij geld van de Rijksoverheid. Inwoners die niet in staat zijn om zichzelf van een inkomen te voorzien worden door de gemeente ondersteund door een uitkering of de bijzondere bijstand. In Velsen zijn dit ongeveer 1.400 inwoners.

Kinderen en armoede

De gemeente zet extra in op een gezonde bevolking en omgeving. Daarin hebben we aandacht voor de gevolgen van armoede op de gezondheid en het welbevinden. We richten ons onder andere op kinderen die leven in een armoedesituatie door het organiseren van (preventieve) activiteiten en het verstrekken van voorzieningen. Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling staat hierin voorop. Jeugdigen en samenwerkingspartners denken mee over deze activiteiten en voorzieningen.

Schuldhulpverlening

Op het gebied van schuldhulpverlening besteedt de gemeente extra aandacht aan preventie, vroegsignalering en voorlichting. Velsen doet veel aan financiële educatie op de scholen door een interactief voorlichtingsprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks tijdens de Week van het geld extra aandacht besteed aan preventie van schulden onder jongeren. De gemeente, het Sociaal Wijkteam Velsen, woningcorporaties en energiebedrijven werken samen om huisuitzetting en afsluiting van de energie in huishoudens te voorkomen. Ook met andere partners werkt Velsen aan preventie van geldproblemen, zoals 155-help een bedrijf, Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje. Voor inwoners die al kampen met problematische schulden is er de reguliere schuldhulpverlening. Deze bestaat uit schuldentrajecten van gemiddeld drie jaar. De uitvoering van deze trajecten doet de gemeente samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en een schuldhulpverleningsorganisatie.

Anders kijken naar armoede

Ruim 100 professionals uit Velsen en omgeving waren donderdag 17 oktober in het gemeentehuis om te praten over armoede in Velsen. Hoofddoel was om op een andere manier te kijken naar armoede dan tot nu toe is gedaan.  Inspirerende sprekers gaven tijdens het drukbezochte seminar inzicht in wat het leven in armoede voor mensen betekent en hoe dit hun handelen bepaalt. Terugblikken? Je vindt de presentaties hieronder:

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over bijstand en andere geldzaken.