De directie zet onverkort in op doorontwikkeling van de organisatie. Om invulling te kunnen geven aan de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden het raadsakkoord en het nieuwe collegeprogramma’s is dat ook noodzakelijk.

De vier vraagstukken die centraal staan in de Strategische Agenda 2020 vragen om gezamenlijke inzet van onze medewerkers; samenspel dus ook binnen de gemeentelijke organisatie. De leidende principes daarin zijn ‘dichter bij de inwoners en bedrijven’) en ‘transparant in werkwijze en communicatie’. Zo creëren we een steeds wendbaardere organisatie, waarin we nieuwe manieren zoeken om dichter bij de inwoner te opereren. Dit doen we bijvoorbeeld door meer wijkgericht te werken (wijkgerichte teams in het sociaal domein, serviceteams in de openbare ruimte), door diverse vormen van overheidsparticipatie in te zetten en steeds meer gericht te zijn op de integrale opgaven buiten (opgavegericht werken in plaats van taakgericht werken).

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Gemeenteraad & College

Juridisch

Financiën

Inkoop

Personeel