WOb-verzoek

Velsen geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Hoe het werkt

 • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
 • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
 • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
 • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: per brief, mail, telefoon enzovoort.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Aanvragen

Een aanvraag doet u door het aanvraagformulier WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur via

 de tab 'Aanvraag'.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Webarchief

Wob-verzoeken worden sinds september 2017 beschikbaar gemaakt via deze website. Na 1 jaar worden Wob-verzoeken verwijderd en zijn terug te vinden in ons webarchief.

Overzicht van de Wob-publicaties

 

Wob verzoek exploitatieberekening Santpoort Zuid

Verzoek om informatie over de exploitatiebrekening met betrekking tot de Brederoodseweg 41 te Santpoort Zuid.

Wob verzoek bestemmingsplan Duingebied Velsen

Verzoek om informatie over bestemmingsplan Duingebied Velsen en over de data van legalisatie van de (sta) caravans op het perceel van Brederoodseweg 41.

Wob verzoek "Saltosa"

Verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de activiteiten van "Saltosa" in het Rabobank IJmond Stadion (Telstar Stadion) aan de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid.

Het bestand bevat tevens de volgende openbaar gemaakte documenten:

 • een interne e-mail van 17 oktober 2019;
 • het dossier aanvraag evenementenvergunning voor een evenement op 2 november 2019 met daarbij de weigering;
 • de verleende evenementenvergunning voor de organisatie van voetbalwedstrijden;
 • de horecavergunning.

Wob verzoek openbaarmaking van vergunningen m.b.t. werkzaamheden

Verzoek om vergunningen die in het kader van werkzaamheden aan de Basisweg zijn verleend, en om openbaarmaking van officiele documenten waaruit blijkt dat de gemeente opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden aan deze locatie.

Het bestand bevat tevens de volgende openbaar gemaakte documenten:

 • Verleende vergunning aan Liander voor het aanpassen van elektranet Basisweg te Velsen-Noord;
 • Instemmingsbesluit Basisweg te Velsen-Noord, aangevraagd door Eurofiber Nederland B.V.;
 • MOOR-melding voor werkzaamheden aan de Basisweg te Velsen-Noord, gemeld door NKM Network Services B.V. in opdracht van Eurofiber Nederland B.V.

Wob verzoek declaraties en onkostenvergoedingen wethouder A. Verkaik

Verzoek om nota's en onderliggende bonnen van declaraties en onkostenvergoedingen van de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 van wethouder Arjen Verkaik

Wob-verzoek startersleningen

Verzoek om inzage aantal verstrekte startersleningen vanaf 2015.

Overzicht verstrekte startersleningen
Jaar van ingaan lening Aantal verstrekte leningen
2015 1
2016 4
2017 2
2018 0
2019 0
Totaal 7

Wob-verzoek overlast honden Kennemermeer

Verzoek om overzicht van het aantal klachten dat een relatie heeft met een hond en inhoudelijke stukken waarom een proef is begonnen en welk resultaat is beoogd

Wob-verzoek Harddraverslaan te Santpoort-Zuid

Verzoek om kopie van de principeaanvraag van 27 september 2018 en het negatieve eindadvies op deze aanvraag

Wob-verzoek inzake besluiten tot opleggen geheimhouding

Verzoek om een overzicht van de documenten waar besloten tot opleggen geheimhouding

Wob-verzoek achterliggende stukken aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden

Verzoek om inzage stukken wat betreft aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden

Wob-verzoek inzake Noordersluisweg

Wob-verzoek inzake High tide

Wob-verzoek inzake rioolstelsel

Wob-verzoek inzake proef hondenbeleid Kennemermeer

Wob-verzoek inzake bomen aan de Concordiastraat te Velsen-Noord

Wob-verzoek inzake convenant Kennemermeer

Wob-verzoek inzake rapportage geluidsmeting uitgevoerd op 10 november 2018