Algemene Zaken

 • Facilitaire Diensten – waarnemend afdelingsmanager mw. J. op den Dries
 • Juridische Zaken – waarnemend afdelingsmanager mw. K. van Duin
 • Human Resources – waarnemend afdelingsmanager mw. K van Duin
 • Communicatie - waarnemend afdelingsmanager mw. J. Veenstra

Concernzaken

Afdelingsmanager dhr. A. Rozet

Programmamanagement

Programma Samenspel dhr. A. Verburg

Programma Klimaat en Duurzaamheid Dhr. A. Los

Beleid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Afdelingsmanager mw.  B. Kramer

 • Toezicht en Handhaving – teamleider dhr. M. Carbaat

Financiën

Afdelingsmanager mw. H. van Est

 • Financiële administratie en specialisten – teamleider dhr. L. van Rookhuizen

Gebiedsontwikkeling

Afdelingsmanager a.i. mw. C. Weber

 • Vastgoed a.i. – mw. C. Weber

Informatiemanagement

Afdelingsmanager dhr. J.A. Blom

 • Documentaire Informatie – teamleider a.i. dhr. L. Hendriks
 • Ruimtelijke Informatie – teamleider a.i. dhr. L. Hendriks
 • Automatisering – teamleider a.i. dhr. H. Zomer

Sociaal Domein

 • Beleid - manager mw. D. Veurink
 • Wijkgerichte uitvoering - manager dhr. F. Veltkamp
 • Ondersteuning en specialismen - manager mw. T. Hoffmans

Openbare Werken

Waarnemend afdelingsmanager dhr. B. van der Vlies

 • Ondersteuning openbare ruimte – teamleider mw. I. Parent
 • Projecten - teamleider dhr. B. van der Vlies
 • Dagelijks Onderhoud - dhr. H. Roosenburg
 • Werkeenheid Wijkpost  Velserbroek / Bovenwijks - teamleider dhr. F. Kruijshaar
 • Werkeenheid Santpoort - teamleider dhr. F. Kruijshaar
 • Werkeenheid Zeewijk - teamleider dhr. F. Kruijshaar
 • Werkeenheid Opzichters- teamleider dhr. H. Roosenburg

Publiekszaken

 • Burgerzaken – teamleider dhr. N. van Huijssteden
 • Klantcontactcentrum – teamleider dhr. H. van Vondelen
 • Belasting en invordering – waarnemend teamleider dhr. N. van Huijssteden

Sportzaken

Afdelingsmanager mw. S. Duin

 • Zwembad – bedrijfsleider a.i. dhr. M. Dolstra
 • Binnen en Buitensport – teamleider dhr. R. van der Bent