Algemene Zaken

Afdelingsmanager dhr  A. Verburg

 • Bestuurssecretariaat – teamleider mw. L. van Werd
 • Toezicht en Handhaving – teamleider dhr. M. Carbaat
 • Facilitaire Diensten – teamleider mw. J. op den Dries
 • Juridische Zaken – teamleider mw. K. van Duin

Communicatie

Teamleider mw. F. Kweekel

Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk Beleid

Afdelingsmanager mw.  B. Kramer

Financiën

Afdelingsmanager mw. H. van Est

 • Financiële administratie en specialisten – teamleider dhr. L. van Rookhuizen

Gebiedsontwikkeling

Afdelingsmanager dhr. A. Los

 • Vastgoed – teamleider waarnemend dhr. A. Los

Human Resources

Teamleider mw. K. van Duin

Informatiemanagement

Afdelingsmanager dhr. J.A. Blom

 • Documentaire Informatie – teamleider dhr. L. Hendriks a.i.
 • Ruimtelijke Informatie – teamleider dhr. L. Hendriks a.i.
 • Automatisering – teamleider dhr. D. Douwes Dekker

Sociaal Domein

 • Beleid - manager mw. D. Veurink
 • Wijkgerichte uitvoering - manager dhr. F. Veltkamp
 • Ondersteuning en specialismen - manager mw. T. Hoffmans

Openbare Werken

Afdelingsmanager mw.  S. Duin

 • Ondersteuning openbare ruimte – teamleider mw. I. Parent
 • Projecten - teamleider dhr. B. van der Vlies
 • Dagelijks Onderhoud - vacant
 • Werkeenheid Wijkpost  Velserbroek / Bovenwijks - teamleider dhr. F. Kruijshaar
 • Werkeenheid Santpoort - teamleider dhr. M. van Soest
 • Werkeenheid Zeewijk - teamleider dhr. M. van Soest
 • Werkeenheid Opzichters- teamleider dhr. F. Kruijshaar

Publiekszaken

Afdelingsmanager mw. C. Paelinck, a.i.

 • Burgerzaken – teamleider dhr. N. van Huijssteden
 • Klantcontactcentrum – teamleider dhr. H. van Vondelen
 • Vergunningen – teamleider mw. A. Braams
 • Belasting en invordering – teamleider dhr. N. van Huijssteden

Sportzaken

Afdelingsmanager dhr. G.H. van Geldorp

 • Zwembad – waarnemend teamleider ad interim mw. M. Dolstra
 • Binnen en Buitensport – teamleider dhr. R. van der Bent