Algemene Zaken

Afdelingsmanager dhr  A. Verburg

 • Toezicht en Handhaving – teamleider dhr. M. Carbaat
 • Facilitaire Diensten – teamleider mw. J. op den Dries
 • Juridische Zaken – teamleider mw. K. van Duin

Communicatie

Teamleider mw. J. Veenstra

Concernzaken

Afdelingsmanager dhr. A. Rozet

Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk Beleid

Afdelingsmanager mw.  B. Kramer

Financiën

Afdelingsmanager mw. H. van Est

 • Financiële administratie en specialisten – teamleider dhr. L. van Rookhuizen

Gebiedsontwikkeling

Afdelingsmanager dhr. A. Los

 • Vastgoed –  dhr. A. Los

Human Resources

Teamleider mw. K. van Duin

Informatiemanagement

Afdelingsmanager dhr. J.A. Blom

 • Documentaire Informatie – teamleider dhr. L. Hendriks a.i.
 • Ruimtelijke Informatie – teamleider dhr. L. Hendriks a.i.
 • Automatisering – teamleider dhr. D. Douwes Dekker

Sociaal Domein

 • Beleid - manager mw. D. Veurink
 • Wijkgerichte uitvoering - manager dhr. F. Veltkamp
 • Ondersteuning en specialismen - manager mw. T. Hoffmans

Openbare Werken

Afdelingsmanager mw.  S. Duin

 • Ondersteuning openbare ruimte – teamleider mw. I. Parent
 • Projecten - teamleider dhr. B. van der Vlies
 • Dagelijks Onderhoud - dhr. H. Roosenburg
 • Werkeenheid Wijkpost  Velserbroek / Bovenwijks - teamleider dhr. F. Kruijshaar
 • Werkeenheid Santpoort - teamleider dhr. M. van Soest
 • Werkeenheid Zeewijk - teamleider dhr. M. van Soest
 • Werkeenheid Opzichters- teamleider dhr. F. Kruijshaar

Publiekszaken

Afdelingsmanager mw. B. Kramer a.i.

 • Burgerzaken – teamleider dhr. N. van Huijssteden
 • Klantcontactcentrum – teamleider dhr. H. van Vondelen
 • Vergunningen – teamleider mw. A. Braams
 • Belasting en invordering – teamleider dhr. N. van Huijssteden

Sportzaken

Afdelingsmanager dhr. G.H. van Geldorp

 • Zwembad – waarnemend teamleider ad interim dhr. M. Dolstra
 • Binnen en Buitensport – teamleider dhr. R. van der Bent