Binnen de gemeente Velsen is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van kracht. Deze verordening bevat een scala aan regels die tot doel hebben om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. De APV bevat ook regels met betrekking tot het parkeren van motorvoertuigen. Een aantal wordt hieronder genoemd. Voor een volledig overzicht kunt u de APV raadplegen (zie ‘documenten’).

Grote voertuigen

In de APV worden voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter aangemerkt als grote voertuigen. Met het oog op de verkeersveiligheid en de overlast voor bewoners zijn bestuurders van deze grote voertuigen verplicht om te parkeren op daartoe aangewezen locaties. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 tot 18.00 uur geldt deze verplichting niet.

Aangewezen locaties voor het parkeren van grote voertuigen

  • de wegen op het industrieterrein te Velsen-Noord, begrensd door de Leeghwaterweg
  • het aangewezen gedeelte aan de westzijde van het parkeerterrein in de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid;
  • alle wegen en pleinen, gelegen ten zuidwesten van de lijn Dokweg – Julianabrug – Koningin Wilhelminakade en Kanaalstraat/Oranjestraat te IJmuiden;
  • het parkeerterrein omsloten door de Zadelmakerstraat, Mandenmakerstraat en Klompenmakerstraat te Velserbroek;
  • het parkeerterrein gelegen ten westen van de Staalhavenweg te Velsen-Noord.

Recreatievoertuigen

Het is niet toegestaan om een recreatievoertuig (caravan, camper of kampeerwagen, vouwwagen, boottrailer, enzovoorts) langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen of te hebben. Ditzelfde geldt overigens ook voor ieder voertuig dat voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

Te koop aanbieden van voertuigen

Het is verboden op wegen en weggedeelten in de gemeente een voertuig te parkeren (verder dan 100 meter van het woonadres van de eigenaar) met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Defecte voertuigen / voertuigwrakken

Het is niet toegestaan om een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het is ook niet toegestaan om een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Links