De Gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. Hierin wordt de gemeenteraad ondersteund door de Raadsgriffie.

Het College van Burgemeester en Wethouder voert de plannen van de Gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen.

Huisregels gemeente Velsen

Deze regels gelden voor bezoekers van de gemeentelijke gebouwen.

Lees meer over de huisregels

Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

WOb-verzoek

Velsen geeft informatie over haar beleid. U kunt vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek.

Lees verder

Organisatie-overzicht en informatie

Welke afdelingen zijn er binnen de gemeente? En waar houden ze zich mee bezig?

Lees meer over de organisatie

Werken bij Gemeente Velsen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste vacatures bij de gemeente Velsen? Meld u dan bij het Career Center

Lees meer over werken bij de gemeente