Organisatie

De Gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. Hierin worden zij ondersteund door de Raadsgriffie.

Het College van Burgemeester en Wethouder voert de plannen van de Gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen.