In de IJmondcommissie bespreken de raadsleden van de drie gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen een of meerdere regionale onderwerpen waarover de raadsleden later in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen een besluit nemen.

Zij krijgen informatie en discussiëren over regionale onderwerpen zoals onder andere de Regionale Mobiliteitsvisie, het beleidsplan Jeugdhulp, het beleidsplan AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de MRA (Metropoolregio Amsterdam) .

Met de uitkomsten van de IJmondcommissie krijgen de raadsleden van de 3 gemeenteraden één raadsvoorstel voorgelegd. Het raadsvoorstel wordt in de 3 afzonderlijke raadsvergaderingen door de raadsleden besproken en vastgesteld.

De vergaderingen van de IJmondcommissie zijn openbaar. Voor meer informatie over de vergaderlocatie, de agenda en de stukken kijkt u in de vergaderkalender onder het kopje IJmondcommissie of neemt u contact op met de griffie.

Vergaderlocaties IJmondcommissie

Kijk in de raadskalender waar de IJmondcommissie vergadert.

  • Gemeenteraad Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
  • Gemeenteraad Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
  • Gemeenteraad Velsen, Plein 1945, 1971 EN IJmuiden