Werkwijze

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast en controleert het college van Burgemeester en Wethouders.

Lees meer over de werkwijze van de raad

Raadsakkoord

In het raadsakkoord 'Samenspel' staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad de komende raadsperiode mee aan de slag te gaat.

Lees meer over het raadsakkoord

Politiek & maatschappij

De gemeenteraad is graag in contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Lees meer over politiek en maatschappij in Velsen

Griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Ook helpt zij u als u een onderwerp op de agenda van de raad wilt zetten of wanneer u wilt inspreken.

Lees meer over de griffie

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat.

Lees meer over de Rekenkamercommissie

IJmondcommissie

De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken regionale onderwerpen in de IJmondcommissie.

Lees meer over de IJmondcommissie