De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente.

In Velsen bestaat de gemeenteraad uit 33 leden. Deze raadsleden worden één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners van achttien jaar en ouder. Zie ook samenstelling raad

Vergaderingen en bijeenkomsten gemeenteraad

Elke vier weken is er op donderdagavond een raadsvergadering en twee weken daarvoor zijn er sessies. De agenda met de stukken vindt u in de iBabs app en in de raadskalender. Hier kunt u ook de raadvergadering rechtstreeks volgen of op elk gewenst moment terugkijken of luisteren.

De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergaderingen ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl via het TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast maakt RTV Seaport samenvattingen van de sessies in de vorm van interviews. Deze uitzending wordt herhaald in de week na de vergadering op de lokale TV via Ziggo en is altijd terug te kijken via uitzending gemist op  RTVseaport.nl

De raadsvergadering

Raadsvergaderingen zijn in principe openbaar. Iedereen is welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad over de stukken die op de agenda staan een besluit.

Zie ook Inspreken

De Sessies

In de sessies komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp  waar de raad twee weken later een besluit over neemt.

Zie ook Inspreken

De IJmondcommissie

In de IJmondcommissie bespreken de raadsleden van de drie gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen een of meerdere regionale onderwerpen waarover later in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen een besluit wordt genomen.

Zie ook IJmondcommissie

Regelingen van de raad

Reglement van Orde gemeenteraad Velsen

Verordening Burgerinitiatief

PDFGedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen

PDFAlgemene privacy folder 2018