De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de maatschappelijke doelen die de gemeente zich heeft gesteld gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die de gemeenteraad, het college en de inwoners aandragen. Heeft u een onderwerp? Stuur dan een bericht sturen naar de griffie.

Leden van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Velsen heeft een onafhankelijke externe voorzitter:

 • dhr. J.E. van der Boon

 De leden:

 • E.H. Zorgdrager-van Laar
 • P.J. Stam
 • T. Mastenbroek-Wesseling
 • L. Kwant
 • A.E. Karateke
 • M. Koedijker
 • A.C. Eggermont
 • H.M. Post
 • M.J. Hoekstra
 • M.G.J.E, Vos-Vester
 • L. de Winter.

De rekenkamercommissie heeft ook een secretaris: mw. A.F.K. Klinkenberg.

Overzicht rapporten Rekenkamercommissie Velsen