De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de maatschappelijke doelen die de gemeente zich heeft gesteld gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die de gemeenteraad, het college en de inwoners aandragen. Heeft u een onderwerp? Stuur dan een bericht sturen naar de griffie.

Leden van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Velsen heeft een onafhankelijke externe voorzitter en lid van de Rekenkamercommissie:

 • dhr. J.E. van der Boon
 • dhr. M.A. Hoogendoorn

 De leden:

 • E.H. Zorgdrager-van Laar
 • T. Mastenbroek-Wesseling
 • L. Kwant
 • A.E. Karateke
 • M. Koedijker
 • A.C. Eggermont
 • H.M. Post
 • M.J. Hoekstra
 • M.G.J.E. Vos-Vester
 • L. de Winter.

De rekenkamercommissie heeft ook een secretaris: mw. A.F.K. Klinkenberg.

Werkprogramma

Iedere twee jaar maakt de rekenkamercommissie Velsen een werkprogramma. Het werkprogramma geeft aan welke nieuwe onderzoeken de commissie in 2021 en 2022 wil gaan uitvoeren. 
Lees hier het werkprogramma: PDFWerkprogramma Rekenkamercommissie 2021 - 2022

 

Overzicht rapporten Rekenkamercommissie Velsen