De Rekenkamercommissie in Velsen bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vanuit elke raadsfractie een raadslid.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de maatschappelijke doelen die de gemeente zich heeft gesteld gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt.

Hoewel de Rekenkamercommissie de Raad ondersteunt, is zij onafhankelijk van de Raad, het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die worden of kunnen worden aangedragen door de gemeenteraad, het college en de burgers. Wilt u een onderwerp aandragen dan kunt u dit mailen naar griffie@velsen.nl.

 

Samenstelling

J.E. van der Boon (extern voorzitter), A.F.K. Klinkenberg (Secretaris), A.V. Baerveldt, P.J. Stam, T. Mastenbroek-Wesseling, L. Kwant, A.E. Karateke, M. Koedijker, A.C. Eggermont, H.M. Post, M.J. Hoekstra en L. de Winter.