In het Raadsakkoord Samenspel staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de gemeenteraad het over eens is om tijdens deze raadsperiode aan te werken.

De thema's uit het Raadsakkoord

 • Wonen en de woningbouwopgave
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Klimaat en milieu
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Ondernemend en duurzaam
 • Arbeidsmarkt werk en Inkomen
 • Vitaal en sociaal
 • Onderwijsklimaat
 • Kunst, cultuur en recreatie
 • Regionale samenwerking

Samenspel

De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven, die voortvloeien uit de thema’s, samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt.

Spelregels en werkwijze

Daarnaast bevat het Raadsakkoord  spelregels over de wijze waarop de raadsleden met elkaar en met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe de gemeenteraad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven.

  Tijdens deze raadsperiode zal de gemeenteraad vaker bijeenkomsten organiseren met de samenleving. Er is ook afgesproken om jaarlijks het Raadsakkoord met de samenleving te bespreken. Eventuele bijstellingen zijn dan mogelijk.

  Benieuwd naar het Raadsakkoord?