De gemeenteraad is graag in contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de jongeren. Om jongeren meer bij de lokale politiek te betrekken, is een aantal jaren geleden het John van Dijk Fonds opgericht.

Het John van Dijk Fonds is opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel jongeren meer te betrekken bij de politiek, maar ook om te laten zien hoe het bestuur werkt en wat voor invloed je daar op kan uitoefenen.

Behalve via het John van Dijk Fonds probeert de gemeenteraad ook op andere manieren met inwoners in gesprek te komen. Zie hiervoor: Contact met de raad

Contact met de gemeenteraad

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad of wilt u een bijeenkomst/vergadering van de gemeenteraad bijwonen, neem dan contact op met de griffie. De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen en de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en /of aanpak.