Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws van de gemeenteraad? Wilt u weten waarover de gemeenteraad spreekt, wanneer en waarom?

Begin 2019 kunt zich op de nieuwsbrief van de gemeenteraad abonneren.

Elke dinsdag een week voorafgaand aan de sessies en de raadsvergadering ontvangt u deze nieuwsbrief.

Wilt u de nieuwsbrief van de gemeenteraad ontvangen, dan kunt u dit nu al aangeven, door een mailtje te sturen naar de griffie: griffie@velsen.nl.

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de griffie.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie, dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Zie: Gedragscode privacy en persoonsgegevens Gemeenteraad Velsen. Daarnaast is er een Algemene privacy folder 2018.