Gemeente Velsen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

In het privacystatement  kunt u lezen hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat.

Omdat de gemeenteraad brieven en e-mails van inwoners ontvangt, heeft de raad ook een gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen. Daarnaast is er een algemene privacy folder 2018.

De gemeenteraad hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Niet alleen sinds het in werking treden van de algemene verordening gegevensbescherming (avg) per 25 mei 2018, maar ook daarvoor al.