Inspreken bij een sessie of IJmondcommissie

Bij de meeste onderwerpen van de sessies en IJmondcommissie kunt u inspreken. Bij de sessies krijgt u daarvoor drie minuten de tijd.

Inspreken bij de raadsvergadering

Een raadsvergadering begint met het actualiteitenuurtje. Hier kunt u een actueel onderwerp onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.
U krijgt twee minuten de tijd om in te spreken.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Dan meldt u zich aan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie of via telefoonnummer 0255 - 567251. Vermeld dan wel even uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. De griffie neemt dan contact met u op.