De gemeenteraad van Velsen organiseert een aantal keren per jaar Gast van de Raad voor de inwoners van Gemeente Velsen voorafgaand aan de raadsvergadering. Raadsleden vinden het nuttig en plezierig om met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen.

Politiek is spannend. Tenminste, als je weet hoe het werkt.

U wordt om 18.00 uur ontvangen in de publiekshal. In een van de vergaderzalen is er een broodbuffet. Drie gemeenteraadsleden gaan met u in gesprek en leggen de ‘spelregels’ van de politiek uit. U kunt hen dan ook vragen stellen. Daarna woont u de raadsvergadering bij op de publiek tribune. Na de vergadering is er nog gelegenheid om van gedachten te wisselen met de overige raadsleden van de gemeenteraad.

Hoe kunt u Gast van de Raad worden?

Vul het formulier Gast van de Raad in. Dit kan voor meerdere personen. U ontvangt een bevestiging via uw e-mailadres. Wilt u meer informatie? Neem contact op met de griffie.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie, dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Hoe de gemeenteraad dat doet, staat in de gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen. Daarnaast is er een algemene privacy folder 2018.