Een brief / uitnodiging aan de raad

Uw brief aan de raad kunt u mailen naar de griffie: (griffie@velsen.nl)  of versturen:

Gemeenteraad Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Alle aan de raad gerichte brieven staan in een overzichtslijst in de agenda van de raadsvergadering. Bij de brief staat hoe de raad de brief gaat behandelen.

De raadsleden nemen kennis van de inhoud van de brieven en stemmen voor of tegen de behandelvoorstellen in het overzicht. De gemeenteraad behandelt dus niet de inhoud van de brief tijdens de raadsvergadering.

U moet er rekening mee houden dat alle brieven ook door belangstellenden (bijvoorbeeld de krant) ingezien kunnen worden.

De raad uitnodigen

Wilt u de gemeenteraad uitnodigen? Neem dan eerst contact op met de griffie. De griffie helpt u met het zoeken naar een geschikte datum en verstuurt uw uitnodiging naar de gemeenteraad.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie, dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Hoe de gemeenteraad dat doet, staat in de gedragscode privacy en persoonsgegevens Gemeenteraad Velsen. Daarnaast is er een algemene privacy folder 2018.