De gemeenteraad komt graag in contact met inwoners, ondernemers en organisaties in Velsen. U kunt een mail naar een raadslid of politieke partij sturen. Maar daarnaast zijn er meer mogelijkheden.

Brief / uitnodiging aan de raad

Wilt u de raad een brief of uitnodiging sturen?

Lees meer over de brief aan de raad

Bezoek fractievergadering

Hoe kan ik een fractievergadering bijwonen?

Lees meer over het bezoeken van een fractievergadering

Gast van de Raad

Gast van de Raad

De gemeenteraad organiseert een aantal keren per jaar Gast van de Raad voor de inwoners.

Lees meer over Gast van de Raad

Inspreken

U kunt bij de meeste vergaderingen inspreken. Hoe meldt u zich aan?

Lees meer over inspreken

 

Eigen idee/plan indienen

Hebt u plannen of ideeën die u wilt bespreken met de gemeenteraad?

Lees meer over hoe u dit kunt aanpakken

Privacy

Hoe gaat de gemeenteraad om met uw privacy?

Lees meer over privacy en privacybeleid