De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt iedere vier jaar gekozen door de inwoners van Velsen. De gemeenteraad van Velsen heeft 33 leden, die verdeeld zijn over 10 fracties (partijen).

In de raadskalender ziet u de vergaderingen van de gemeenteraad met de agenda en de stukken. Ook vindt u hier de collegeberichten, moties, raadsbesluiten en raadsvragen. Wilt u een vergadering bekijken? Klik op de afbeelding hieronder:

Zie hier het vergaderoverzicht van 2018: PDFVergaderschema extern okt 2018

Wilt u op de hoogte blijven van de stukken van de gemeenteraad? Download de app iBabs op uw mobiel of tablet. Om de stukken vanaf 1 juli 2017 te bekijken op de pc gaat u naar www.ibabs.eu. U logt bij de app en website in met de volgende gegevens: site: Velsen; e-mailadres burger; wachtwoord: burger.

Op zoek naar oude stukken en videoverslagen tot 1 juli 2017 van de gemeenteraad Velsen? Kijk in het archief raad.velsen.nl

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie, dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Voor meer informatie zie: PDFGedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen