De IJmondcommissie

De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Zij worden geïnformeerd en discussiëren over regionale onderwerpen zoals onder andere Regionale Mobiliteitsvisie, beleidsplan Jeugdhulp, beleidsplan AWBZ en de Metropoolregio Amsterdam. Bij de IJmondcommissie kunt u inspreken. Meld u zich aan bij de griffie van Velsen: griffie@velsen.nl of telefonisch 0255 567502.

Met de uitkomsten van de IJmondcommissie krijgen de raadsleden van de drie gemeenteraden één raadsvoorstel voorgelegd. Het raadsvoorstel wordt in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen door de raadsleden besproken en vastgesteld.

De vergaderingen van de IJmondcommissie zijn openbaar. Voor meer informatie over de vergaderlocatie, de agenda en de stukken kijk op de raadskalender of neem contact op met de griffie van uw gemeente.

U kunt ook de app iBabs Pro op uw mobiel of tablet downloaden.

U logt in

  • Site: Velsen
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger