Sebastian Dinjens
Wethouder
Telefoon: 
14 0255

Partij: GroenLinks

4de locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Klimaat
 • Leefbaarheid
 • Groen en landschap
 • Jeugd
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid (regie)
 • Kustvisie en BRAK! (Impulsproject)
 • Voorbereiding Omgevingswet (project)

Nevenfunctie(s)

 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • Commissaris Kennemerstrand N.V.
 • Voorzitter KIMO Nederland en België
 • Lid overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK)
 • Lid onderhandeldelegatie Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

Wijkwethouder: Zee- en Duinwijk, Driehuis