Marianne Steijn
Wethouder
Telefoon: 
14 0255

Partij: PvdA Velsen

5de locoburgemeester

Portefeuille

 • Welzijn
 • Zorg
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Sociaal domein (regie)
 • Zorgtransitie
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Nevenfunctie(s) als collegelid

 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt!
 • Lid algemeen bestuur Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
 • Lid bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg

Wijkwethouder: IJmuiden-West, Santpoort-Zuid