Jeroen Verwoort
Wethouder
Telefoon: 
14 0255

Partij: VVD

2de locoburgemeester

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Havens
 • Financiën
 • Kunst en cultuur
 • Informatievoorziening en digitalisering
 • MRA (regie)
 • Digitalisering en modernisering gemeentelijke dienstverlening (project)
 • Offshore Wind (Impulsproject)
 • Citymarketing & Rauw aan Zee (Impulsproject)
 • Techport (Impulsproject)

Nevenfunctie(s)

 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Noord-Hollands Archief
 • Lid algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
 • Commissaris Kennemerstrand N.V.
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger algemene ledenvergadering Coöperatie Dimpact
 • Algemeen Bestuurslid Platform iPoort binnen Perscentrum Nieuwspoort
 • Regiovertegenwoordiger Noord-Holland VVD-Bestuursvereniging

Wijkwethouder: IJmuiden-Noord, Velsen-Zuid