Floor Bal
Wethouder
Telefoon: 
14 0255

Partij: LGV

3de locoburgemeester

Portefeuille

  • Wonen en woningbouw
  • Energietransitie
  • Afvalbeheer en riolering
  • Water
  • Woningbouwopgave (regie)
  • Warmtenet (project)
  • Revitalisering sociale woningvoorraad (project)

Nevenfunctie(s) als collegelid

  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
  • Lid algemeen bestuur Afvalschap IJmond-Zaanstreek
  • Lid algemeen bestuur ReinUnie

Wijkwethouder: IJmuiden-Zuid, Velserbroek