Na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 werden nieuwe wethouders benoemd. Het nieuwe college sprak in de afgelopen maanden met inwoners, organisaties, ondernemers, verenigingen, scholen, buurgemeenten en bezoekers van Velsen. De wethouders hoorden wat Velsenaren belangrijk vinden en toetsten dat aan de eigen ideeën. De resultaten hiervan staan in het nieuwe Collegeprogramma, met het motto ‘Velsen komt naar je toe!’.

Aan de slag

Het college wilde in het voorjaar snel aan de slag, maar ook de tijd nemen om een heldere koers voor de toekomst uit te zetten. Het college ging daarom aan het werk op basis van een voorlopig collegeprogramma. Ondertussen werd er gewerkt aan een raadsakkoord wat samen met de inbreng van veel inwoners en organisaties is gebruikt voor het Collegeprogramma 2018-2022. Het plan voor de lange termijn. Het collegeprogramma is nu klaar.

Vijf thema’s

Het Collegeprogramma heeft vijf belangrijke thema’s.

  • Vergroten van de kwaliteit van de publieke dienstverlening.
  • Vernieuwen van werkwijze van de gemeente.
  • Naar een duurzaam Velsen.
  • Versterken ondernemersklimaat, leefomgeving en leefbaarheid.
  • Zorgen dat iedereen meedoet.

Verder invullen

In de komende tijd zal het college in gesprek gaan met de gemeenteraad over de plannen in het Collegeprogramma.

Downloads

PDFCollegeprogramma Velsen 2018 - 2022.pdf

PDFInterview Jan van Oostveen.pdf

PDFInterview Mex Joiner.pdf

PDFInterview Pauline van Alderwerelt.pdf

PDFInterview Carla Voogt.pdf

PDFInterview Miranda de Koning.pdf

 

Brochure collegeprogramma 2018-2022