Na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw college benoemd. De wethouders spraken voor hun benoeming met inwoners, organisaties, ondernemers, verenigingen, scholen, buurgemeenten en bezoekers van Velsen. Zij hoorden wat Velsenaren belangrijk vinden en toetsten dat aan de eigen ideeën. De resultaten van deze gesprekken staan in het nieuwe collegeprogramma, met het motto ‘Velsen komt naar je toe!’.

Het Raadsakkoord Samenspel dat de gemeenteraad samen met de inwoners en organisaties heeft opgesteld, is ook gebruikt voor het opstellen van het Collegeprogramma 2018-2022.

Dagelijks reizen wij, wethouders en burgemeester, naar een werkbezoek, gesprek, vergadering of het gemeentehuis in IJmuiden. Onderweg praten we met medereizigers, luisteren muziek, lezen onze vergaderstukken, bellen met collega’s of het thuisfront.

Het besturen van Velsen heeft ook veel weg van reizen. Allereerst omdat de gemeenteraad de weg wijst. We zijn blij dat we het raadsakkoord als routekaart kunnen gebruiken. Daar gaan we mee op pad, of dat nu met de bus is of fietsend. Reizen vraagt een open houding, open voor nieuwe inzichten, manieren en meningen. En zit je in de penarie, dan moet je er samen uitkomen en heb je elkaar nodig. Een betrouwbare reispartner ben je alleen als anderen je koers kennen, je adviezen ter harte nemen en niet plotseling je bestemming wijzigt. En tot slot brengt reizen je ergens, buiten de muren van je vertrouwde omgeving. Hierdoor ga je anders naar zaken kijken en door mensen te spreken kun je een beeld vormen van de werkelijke situatie.

De raad bepaalt de route en doet dat met behulp van alle bewoners van Velsen. We willen de raad helpen met zijn sterkere strategische positie en kaderstellende rol. We delen hetzelfde uitgangspunt: de samenleving staat centraal. Dit collegeprogramma toetsen we regelmatig aan het eventueel geactualiseerde raadsakkoord en natuurlijk aan de werkelijkheid.

Vijf thema’s

Het collegeprogramma heeft vijf belangrijke thema’s.

Verderop is te lezen hoe we alle vijf bewegingen willen inzetten en hoe ze invulling geven aan de ambities van de raad. Binnen deze vijf bewegingen hebben we als college ook eigen ambities toegevoegd in de geest van het raadsakkoord.De afgelopen periode hebben we veel partners van de gemeente gesproken, zoals: inwoners, bedrijven, wijkplatforms, woningcorporaties en verenigingen. Het was prettig de tijd hiervoor te nemen. Heel bewust kozen we voor de diepte van het gesprek in plaats van zichtbare evenementen. De ideeën, kritiek, plannen en taken voor de toekomst die uit deze gesprekken kwamen, hielpen ons enorm om dit programma te vormen en scherp te krijgen. We doen dit samen en bij zoveel mensen zien we de bereidheid om te bouwen aan een fijner, mooier, bereikbaarder en groener Velsen. We zijn trots op de inwoners en ondernemers die Velsen maken tot wat het is.

Wij nodigen je uit je mening te geven, ons te bellen of aan te spreken op alles wat je belangrijk vindt. Dat mag op het gemeentehuis, maar nodig ons ook gerust uit bij je in de wijk of straat. 'We komen graag naar je toe'.

De wethouders en burgemeester

De inwoners

 

Downloads

PDFCollegeprogramma Velsen 2018 - 2022.pdf

Brochure collegeprogramma 2018-2022