Frank Dales
Burgemeester & voorzitter gemeenteraad
Telefoon: 
14 0255
Partij: D66

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Toezicht
 • Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning
 • Burgerzaken
 • Europese en internationale aangelegenheden
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en externe betrekkingen (regie)
 • Regionale samenwerking (regie)

Nevenfunctie(s) uit hoofde van zijn ambt

 • Lid Bestuurlijk Overleg Politie eenheid Noord-Holland 
 • Voorzitter Driehoeksoverleg IJmond (overleg met Openbaar Ministerie-Politie-IJmondgemeenten)
 • Lid Afstemmingsoverleg voorzitters Driehoeken Noord-Holland (Politie)
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Nevenfunctie(s) in de maatschappij

 • Voorzitter KNRM afdeling IJmuiden