Bram Diepstraten
Wethouder

Partij: Velsen Lokaal

1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Wijkparticipatie
 • Overheidsparticipatie
 • Openbare ruimte
 • Bereikbaarheid en mobiliteit
 • Recreatie en strandzaken
 • Sport
 • Grondzaken
 • Facilitaire zaken
 • Integrale werkwijze gemeente (regie)
 • Democratische en bestuurlijke vernieuwing (regie)
 • Havenkwartier & Oud-IJmuiden (Impulsproject)

Nevenfunctie(s) als collegelid:

 

Wijkwethouder: Velsen-Noord, Santpoort-Noord