Bram DIepstraten
Wethouder
Telefoon: 
0255-567206

Partij: Velsen Lokaal

1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Wijkparticipatie
 • Overheidsparticipatie
 • Openbare ruimte
 • Bereikbaarheid en mobiliteit
 • Recreatie en strandzaken
 • Sport
 • Grondzaken
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Facilitaire zaken
 • Integrale werkwijze gemeente (regie)
 • Democratische en bestuurlijke vernieuwing (regie)
 • Havenkwartier & Oud-IJmuiden (Impulsproject)

Nevenfunctie(s) als collegelid:

 • Vice-voorzitter AB recreatieschap Spaarnwoude
 • lid DB Recreatieschap
 • lid Stuurgroep Wegbeheer
 • lid PVVB HIJ (Provinciaal Verkeer en vervoersberaad)
 • lid VNG Commissie Informatiesamenleving

Wijkwethouder: Velsen-Noord, Santpoort-Noord