In principe vergadert het college van burgemeester en wethouders elke dinsdag en neemt dan besluiten. Elke dinsdagmiddag is er ook een persconferentie. Hierin licht het college een aantal besluiten toe die die dag zijn genomen. Niet alle besluiten worden in de persconferentie openbaar gemaakt. Vaak moeten namelijk eerst belanghebbenden van de inhoud van een collegebesluit op de hoogte worden gesteld.

Iedere week kunt u hier vanaf dinsdagmiddag alvast de collegebesluiten inzien waarover die dag een besluit is genomen en die ook in de persconferentie aan de orde zijn geweest. Pas de week daarna vindt u de volledige besluitenlijst van de week daarvoor, dus dan inclusief de collegebesluiten die niet direct de week daarvoor openbaar zijn gemaakt.