Commissie Stedelijk Schoon

De commissie Stedelijk Schoon bestaat uit onafhankelijke deskundigen. De commissie geeft welstandsadviezen aan het college van burgemeester en wethouders over aanvragen in de bouwvergunningsprocedure. Het advies van de commissie Stedelijk Schoon geeft aan of, “het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachte ontwikkeling daarvan", niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit ter beoordeling aan de hand van de criteria zoals opgenomen in dePDFWelstandsnota 2015. De commissie maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden.

0255-567200 Gemeente Velsen
mooinoord-holland.nl

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte adviseert het college van burgemeester en wethouders over naamgeving van openbare ruimten, zoals straten, pleinen, terreinen, wateren, parken etc.

0255-567200 Gemeente Velsen
Contactformulier Naamgeving Openbare Ruimte

Kunstcommissie

De Kunstcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de artistieke en technische aspecten van het kunstbeleid. Zij adviseert over aankoop, het verlenen van kunstopdrachten, de aanvaarding van kunstschenkingen en het tentoonstellen van beeldende kunst. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit. Lees meer informatie over de Kunstcommissie.