Commissie Stedelijk Schoon

De commissie Stedelijk Schoon bestaat uit onafhankelijke deskundigen. De commissie geeft welstandsadviezen aan het college van burgemeester en wethouders over aanvragen van nieuwe bouwprojecten. Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zoals een bloemenkraam moet passen in de omgeving en voldoen aan de eisen van welstand. Deze eisen staan in de Welstandsnota 2015. De commissie maakt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden.

0255 567200 Gemeente Velsen

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte adviseert het college van burgemeester en wethouders over naamgeving van openbare ruimten, zoals straten, pleinen, terreinen, wateren, parken etc.

0255 567200 Gemeente Velsen
Contactformulier Naamgeving Openbare Ruimte

Kunstcommissie

De Kunstcommissie bestaat uit drie professionele kunstenaars die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de artistieke en technische aspecten van het kunstbeleid. Zij adviseert over aankoop, het verlenen van kunstopdrachten, het aannemen van kunstschenkingen en het tentoonstellen van beeldende kunst. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit.

Lees meer over de Kunstcommissie