Commissie Stedelijk Schoon

t: 0255-567200 Gemeente Velsen

De commissie Stedelijk Schoon is een commissie van onafhankelijke deskundigen, die als wettelijke taak heeft het uitbrengen van welstandsadviezen aan het college van burgemeester en wethouders over de aan haar voorgelegde aanvragen in de bouwvergunningsprocedure en het opstellen van een jaarlijks verslag van haar werkzaamheden.

Het advies van de commissie Stedelijk Schoon geeft aan of, "het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachte ontwikkeling daarvan", niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, dit ter beoordeling aan de hand van de criteria zoals opgenomen in de welstandnota.

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

t: 0255-567200 Gemeente Velsen
e: Contactformulier Naamgeving Openbare Ruimte

De Commissie Naamgeving openbare ruimte adviseert het college van burgemeester en wethouders m.b.t. naamgeving van openbare ruimten, zoals straten, pleinen, terreinen, wateren, parken etc.

Kunstcommissie

t: 0255-567200 (werkdagen tot 12.00 uur) Gemeente Velsen

De Kunstcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de artistieke aspecten van het kunstbeleid met betrekking tot de aankoop, de kunstopdrachten, de aanvaarding en het tentoonstellen van beeldende kunst, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit.

Meer informatie over de Kunstcommissie.