Samenstelling

Collegeprogramma

Na het coalitieakkoord in 2014, is er een collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld.

Lees verder

Adviescommissies

Deze commissies adviseren deze gemeenteraad. U kunt de commissies telefonisch of per e-mail bereiken.

Gedragscode College

Overzicht van de regels die gelden voor een zuivere besluitvorming door burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.