De strooiroute

Jaarlijks stelt het college het gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes vast. De uitvoering daarvan doet HVC. De routes worden elk jaar aangepast op wijzigingen in het wegennet en actuele verkeersgegevens. Het uitgangspunt daarvoor is dat drukke of bijzondere verkeersroutes als eerste worden gestrooid. De ervaringen in de gladheidbestrijding worden jaarlijks geëvalueerd en verbeterpunten worden in het nieuwe gladheidbestrijdingsplan opgenomen.

De strooiroutes kunt u hier inzien en ook op de website van HVC.


Meldingen

Wanneer u meldingen of vragen heeft over de uitvoering, dus de manier waarop er is gestrooid (bijvoorbeeld omdat een weg uit de strooiroute niet goed zou zijn gestrooid) dan kunt u contact opnemen met HVC (klantenservice@hvcgroep.nl of 0800-0700). De meest actuele informatie over strooien en strooiroutes kunt u bovendien op de website www.hvcgroep.nl zien.

Wanneer u een melding of een vraag heeft over de vastgestelde strooiroute, dan kunt u via een Melding Openbare Ruimte contact met de gemeente opnemen (zie hieronder).

Downloads

PDFgladheidbestrijdingsplan 2018-2019.pdf

Melding openbare ruimte