De strooiroute

Jaarlijks stelt het college het gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes vast. De uitvoering daarvan doet HVC. De strooiroutes worden elk jaar aangepast vanwege veranderingen in doorgaande wegen.en verkeersgegevens. Het uitgangspunt voor de strooiroutes zijn doorgaande autowegen, busroutes en de belangrijkste fietsroutes. De ervaringen in de gladheidbestrijding worden jaarlijks geëvalueerd en verbeterpunten worden in het nieuwe gladheidbestrijdingsplan opgenomen.

De strooiroutes kunt u hier inzien.

Als u opmerkingen of vragen heeft over wegen die (waarom) wel of niet in de strooiroute zitten, kunt u die stellen aan de gemeente. Wij bepalen de strooiroute.

De wijze van gladheidsbestrijding en de uitgangspunten daarvoor kunt u vinden in het gladheidsbestrijdingsplan:

PDFgladheidbestrijdingsplan 2019-2020 met route.pdf


Eigen stoep

De stoep of trottoir kan door de gemeente of HVC niet worden meegenomen. Dit is te veel werk. We vragen daarom bewoners een handje mee te helpen door zelf hun eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Bij bouwmarkten zijn daarvoor sneeuwschuivers en zakken zout te koop.

Meldingen

Wanneer u meldingen of vragen heeft over de wijze van uitvoering, dus bijvoorbeeld dat een weg uit de strooiroute niet goed gestrooid is? dan kunt u contact opnemen met HVC via  (klantenservice@hvcgroep.nl of 0800-0700). De actuele informatie over strooien en strooiroutes kunt u bovendien op de website www.hvcgroep.nl zien.