Vorige week donderdag stemde de gehele gemeenteraad Velsen in met het Raadsakkoord Samenspel. In dit raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad het over eens is om de komende raadsperiode mee aan de slag te gaan.

Samenspel en Samenleving

De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt. In het Raadsakkoord staat ook hoe de raad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven. Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over de wijze waarop de raadsleden met elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke thema’s op te pakken.

De definitieve uitgave van het Raadsakkoord Samenspel leest u hier:

PDFRaadsakkoord Samenspel gemeente Velsen