Op 12 september j.l. is de begroting 2020 gepubliceerd. Deze begroting is nu ook via de website financien.velsen.nl te raadplegen.

Op deze site staan alle P&C producten (Perspectiefnota, Begroting, Bestuursrapportages en Jaarstukken) vanaf 2017. De begroting en jaarstukken zijn via de webbrowser te raadplegen, de overige producten zijn in pdf formaat.

Bekijk de begroting 2020 op financien.velsen.nl