Beëindiging onrechtmatige ‘boksschool’ in Velsen-Noord

16 augustus 2023
Actueel nieuws

Op donderdag 17 augustus 2023 stopt het onrechtmatig gebruik van 2 panden in Velsen-Noord. Deze panden zijn eigendom van de gemeente. Het gaat om voormalige opstallen van de NAM aan de Wijkerstraatweg 84a. De panden hadden geen functie meer en hadden achterstallig onderhoud. Ook stonden zij op de lijst om gesloopt te worden.

Drie inwoners van Velsen-Noord hebben deze panden in juni zonder toestemming in gebruik genomen. Zij gaven daar bokslessen aan jongeren. Ook hebben ze zonder toestemming en vergunning een aanbouw gemaakt.

Meewerken aan vordering om te vertrekken

Dinsdagavond 15 augustus heeft de politie op de locatie een van de mensen gesproken die het pand in gebruik had genomen. De politie heeft hem daar verteld dat er sprake is van lokaalvredebreuk en daarbij aangegeven de panden te verlaten. Daarbij moeten zij al hun spullen en aanbouwmaterialen meenemen. Woensdag 16 augustus gaven de personen hieraan gehoor. Zij hebben daarvoor de gelegenheid tot donderdagmiddag 12.00 uur.

Onrechtmatig en ongewenst gebruik

Op 14 juni 2023 stelde gemeente Velsen vast dat deze locatie door een aantal mensen werd gebruikt. Zij deden dit zonder toestemming onder de noemer ‘kraken’. Hoewel hier geen sprake was van bewoning. Om meerdere redenen wil en kan gemeente Velsen dit gebruik niet toestaan.

Het is onder meer in strijd met het bestemmingsplan (groen) en er is geen omgevingsvergunning. De veiligheid is ook een issue. De opstallen zijn in slechte staat. En voldoen voor de sportschoolfunctie ook niet aan de brandveiligheidseisen.

Gemeente Velsen heeft meteen duidelijk gemaakt deze situatie niet te accepteren. We hebben op meerdere manieren geprobeerd hen te bewegen het onrechtmatige gebruik van ons eigendom op te geven. We hebben na telefoongesprekken en brieven, waaronder een voornemen tot last onder dwangsom voor de onrechtmatig aangebrachte aanbouw, ook de strafrechtelijke weg bewandeld door aangifte te doen bij de politie.

Sloop panden

De voormalige NAM-panden hadden geen functie meer. Zij werden eigendom van de gemeente na overname van het NAM-terrein. De opstallen waren vanwege de slechte staat niet meer geschikt voor een nieuwe functie. Ze stonden daarom al op de lijst om gesloopt te worden. Die sloop vindt donderdagmiddag 17 augustus plaats. Dit om herhaling van lokaalvredebreuk te voorkomen.

Initiatieven in Velsen-Noord

Vanuit de gemeente zijn we voorstander van inwonersinitiatieven binnen de gemeenschap. In iedere kern en zeker in Velsen-Noord kunnen deze bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid en sociale samenhang.

We zijn als gemeente intensief bezig met initiatieven in Velsen-Noord: onder de noemer ‘Samen Gezellig in Velsen-Noord’. De afgelopen maanden hebben vele Velsen-Noorders ideeën aangedragen. Vanaf komend najaar werken we een deel hiervan met inwoners uit.

Voorwaarde voor het ontplooien van initiatieven is uiteraard dat dit op een solide en eerlijke basis gebeurt. Het zonder toestemming onrechtmatig in gebruik nemen van panden van een andere eigenaar, in dit geval de gemeente, is dat overduidelijk niet. Dat maakt dat het initiatief voor een ‘boksschool’ op deze wijze zowel onrechtmatig als niet realistisch was.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.