Bedrijven Investeringszone (BIZ) Havengebied IJmuiden

Samen een schoon, heel en veilig Havengebied IJmuiden! Een grote meerderheid van de ondernemers in het havengebied IJmuiden heeft vóór de Bedrijven Investeringszone (BIZ) gestemd. De BIZ is sinds maart 2017 van kracht en omvat een afgebakend gebied. Binnen dit gebied wordt door ondernemers gezamenlijk geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Het betreft de eerste Nederlandse Bedrijven Investeringszone in een havengebied.

Voordelen van een BIZ

 • Ondernemers investeren gezamenlijk in het havengebied IJmuiden. Doordat alle ondernemers in het BIZ havengebied een financiële bijdrage leveren, is er geen gelegenheid voor zogenaamd ‘freerider-gedrag’: profiteren van de inspanningen van anderen zonder te betalen.
 • Doordat iedereen financieel bijdraagt blijven de kosten per ondernemer relatief laag.
 • De financiële bijdrage per ondernemer staat voor (maximaal) vijf jaar vast en dit heeft een positief effect op de continuïteit van de activiteiten, die zijn vastgelegd in het BIZ-actieplan.
 • Voor de uitvoering van het BIZ-actieplan is Stichting BIZ havengebied IJmuiden verantwoordelijk.
 • De organisatiegraad wordt verhoogd en regie wordt gevoerd over het gebied.
 • Een BIZ vergroot de saamhorigheid en samenwerking tussen ondernemers.
 • Een BIZ biedt perspectief op extra investeringen en subsidies.

Wie zitten er in het BIZ-bestuur?

 • Ton Wijker (voorzitter);
 • Henk Wessel (vice voorzitter);
 • Bert Korbeeck (secretaris);
 • Pieter Postma (penningmeester);
 • Cees Bruinink (bestuurslid).

Samenwerking

De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden NV, die hun verantwoordelijkheid hebben en houden op het gebied van beheer, onderhoud en veiligheid. De afspraken die zijn gemaakt tussen Stichting BIZ, de gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst BIZ havengebied IJmuiden.

BIZ-actieplan: wat is er tot nu toe bereikt?

 1. Camerabewaking
  In samenwerking met Zeehaven IJmuiden N.V. is een camerasysteem geplaatst in het BIZ havengebied. De plaatsing van dit systeem is financieel mede mogelijk gemaakt door HIRB-subsidie vanuit de provincie Noord-Holland. Op 5 februari 2018 is het camerasysteem binnen het BIZ havengebied officieel in werking gesteld. Het project omvat 9 dome camera’s, 2 vaste camera’s en 3 kentekenregistratiecamera’s. Het systeembeheer is in handen van NVD Beveiligingstechniek B.V.

 2. Parkmanagement
  Stichting BIZ heeft Frans Hoogzaad aangesteld als parkmanager op 1 oktober 2017. Een parkmanager is het aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven en de contactpersoon voor stakeholders. Parkmanagement bevordert het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij de parkmanager kan onder meer melding gemaakt worden van zaken als zwerfafval, onkruidbestrijding, gladheidbestrijding, defecte straatverlichting of een slecht wegdek.

 3. Chainels
  Chainels is het officiële communicatiekanaal van Stichting BIZ havengebied IJmuiden. Het platform is er voor alle ondernemers van havengebied IJmuiden, de parkmanager, beveiliging, gemeente en politie. Op Chainels verschijnen onder andere nieuwsberichten, meldingen en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Ook kunnen accounthouders reageren, stemmen of zelf berichten plaatsen.

Contact

Parkmanager Frans Hoogzaad is te bereiken op telefoonnummer 088-0104166 of via e-mailadres: parkmanager@biz-havenijmuiden.nl.

Voor meer informatie over een BIZ in het algemeen of over BIZ havengebied IJmuiden kunt u een e-mail sturen naar info@velsen.nl t.a.v. Kevin Benning.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.