Enquête groene omgeving Andreaweg

Woont u in de buurt van de Andreaweg in Velsen-Noord. Doe dan mee aan deze enquête. Zo kunt u aangeven hoe u het groene gebied aan beide kanten van deze weg zou willen zien.

Enquête Andreaweg

Wat gaat de gemeente doen?

In september 2018 zijn er bomen (populieren) gekapt tussen de Andreaweg, Rijk de Waalweg en de Wijkerstraatweg. Zoals u ondertussen misschien heeft gemerkt, is de gemeente bezig met de herinrichting van het groengebied rondom de Andreaweg. Dit hebben we de afgelopen maanden in samenspraak met buurtbewoners gedaan. Door middel van een korte vragenlijst in december 2018 konden bewoners aangeven wat zij in dit gebied willen verbeteren. In januari 2019 zijn wij ook nog steekproefsgewijs langs de deuren gegaan om deze vragenlijst af te nemen.  Op basis van de uitkomsten van die enquête is door de gemeente op woensdag 27 maart 2019 een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze bewonersavond zijn er door de bewoners twee schetsontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn door de gemeente verder uitgewerkt. U kunt de ontwerpen hieronder inzien. De bewoners kunnen nu door middel van bovenstaande enquête een definitieve keuze maken tussen deze twee ontwerpen. Invullen kan t/m 12 juli. In het plantseizoen van oktober 2019 tot april 2020 worden de werkzaamheden van de uiteindelijke keuze uitgevoerd. 

PDFAndreaweg ontwerp 1.pdf

PDFAndreaweg ontwerp 2.pdf

PDFToelichting ontwerp 1 en 2.pdf

Foto huidige situatie kruising Wijkerstraatweg/Andreaweg

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar andreaweg@velsen.nl. Dan krijgt u regelmatig een nieuwsbrief. Ook kunt u via dit mailadres vragen stellen. Of via WhatsApp; 06 408 978 75 (gemeente Velsen).