Elke gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In Velsen verzorgt HVC die taak.

Wij willen zo min mogelijk bij het restafval. Afval willen we daarom zo goed mogelijk scheiden, waardoor waardevolle materialen behouden blijven. De belangrijkste stap daarvoor zetten we gewoon thuis, door het op de juiste manier weg te gooien.

Afval scheiden

Heeft u vragen over welk afval in welke bak moet of hoe u het beste afval kunt scheiden? Via hvcgroep.nl of de app van HVC kunt u zien welk afval u in welke container moet weggooien. Ook kunt u de website van Milieu Centraal raadplegen of download de app van Milieu Centraal.

Klantenservice

HVC verzorgt voor Velsen de inzameling van huishoudelijke afval, straatreiniging en 's winters de gladheidbestrijding. Voor vragen en opmerkingen over die dienstverlening kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC,

Informatie

Vragen over huisvuil, ander afval en inzameldagen?
U vindt veel informatie op de website van HVC en in de afvalkalender.

Contact

Wilt u een melding maken over afval dat naast een container is neergezet of afval dat ergens anders is gedumpt? Meld dit bij de  klantenservice van HVC  of via Velsen.slimmelden.nl. Kies voor de categorie ‘Vervuiling en dumping’.

De HVC heeft een afvalkalender waarop u precies kunt zien wanneer bij u welke bak geleegd wordt. U hoeft alleen uw postcode en huisnummer in te vullen.

Hoe en wanneer wordt uw afval ingezameld?

 • Bij laagbouwwoningen wordt restafval meestal ingezameld met ondergrondse containers en rolcontainers in de tuin voor grondstoffen zoals GFT (groene deksel),  Papier ( blauwe deksel) en Plastic/Blik/Drankkartons (oranje deksel).
 • Bij laagbouwwoningen in Santpoort, Driehuis en het buitengebied wordt alles met rolcontainers ingezameld
 • Er zijn een aantal laagbouwwijken in Velsen waar voor alle afvalstromen ondergrondse containers staan.
 • Bij hoogbouw/appartementen staan er voor restafval ondergrondse containers en wordt GFE (Groente Fruit en Etensresten) nog niet overal ingezameld. Daar mogen bewoners GFE nog  bij het restafval gooien. Vanaf 2019 zijn er bij hoogbouw/appartementen de eerste containers geplaatst voor GFE en voor Plastic/Blik/ Drankkartons. Via het project Meer Waarde uit Afval worden meer GFE containers.

In Velsen staan op diverse plaatsen ondergrondse containers. Op velsen.maps.arcgis.com ziet u de precieze locaties.

Restafval is momenteel nog de grootse hoeveelheid van ons huishoudelijk afval. Door beter afval te scheiden moet dat komende jaren steeds minder worden. Restafval wordt het meest met ondergrondse containers ingezameld.  De toegang tot ondergrondse restafval containers is geregeld met een afvalpas

Naast afval dat aan huis wordt opgehaald zijn er in heel Velsen ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier, plastic/blik/drankpakken en textiel . Daar kan iedereen die afvalstromen naar toe brengen. U vindt deze containers  op een aantal plekken in uw buurt of wijk. Die containers zijn vaak geplaatst op plekken waar veel bewoners komen zoals langs uitvalwegen of bij supermarkten. Bij veel scholen en sportverenigingen kunt u ook uw papier kwijt, die u daarmee bovendien financieel steunt.

Rolcontainers  bij de laagbouw worden door bewoners op aanbiedplaatsen (groene tegels) aangeboden. De afvalbakken worden door een vuilniswagen geleegd. Aanbiedplaatsen zijn herkenbaar aan de groene tegels en liggen langs de rijbaan of op de stoep. Soms liggen aanbiedplaatsen in of achter parkeervakken. In die gevallen mogen auto’s op de inzameldag niet parkeren op de aanbiedplaatsen omdat de rolcontainers anders niet op de aanbiedplaats kunnen worden gezet of niet geleegd kunnen worden.

Rolcontainers  worden op aanbiedplaatsen tussen de groene tegels aangeboden, waar ze op vastgestelde inzameldagen (bekijk daarvoor  de inzamelkalender) door HVC worden geleegd. Vanaf 21:00 uur voor de inzameldag mogen rolcontainers door bewoners op de aanbiedplaats worden gezet. Het is de bedoeling dat iedereen zijn rolcontainer na het legen zo snel mogelijk weer binnenhaalt zodat anderen er geen last van hebben. Informatie over de inzameldagen kunt u vinden op de website van HVC.

Melding of klacht

Als u een melding wilt doen over de inzameling of een klacht hebt over de manier van inzamelen kunt u dat bij HVC melden via hun klantenservice of via Velsen.slimmelden.nl.

In Velsen rijdt het voertuig voor klein chemisch afval en apparaten van HVC ieder half jaar een ronde langs diverse standplaatsen. U kunt daar kleine hoeveelheden chemisch afval en kleine elektrische apparaten kwijt. U kunt ook kijken voor het inleveren van diverse soorten klein afval op WeCycle.

We gooien met z’n allen veel weg en staan niet altijd stil bij de mogelijkheid van hergebruik. Een groot deel hiervan is geschikt voor hergebruik via een kringloopwinkel. Denkt u hierbij aan in goede staat verkerende huisraad, boeken, elektrische apparaten en keukenapparatuur. Maar ook die overgebleven vierkante meters laminaat, gordijnen of kleding. Via een kringloopwinkel krijgen ze allemaal een kans op een tweede leven en gaat er minder naar de afvalverbranding. Dat scheelt geld en is goed voor het milieu.

Twijfelt u of het geschikt is voor hergebruik? Brengt u het dan naar het afvalbrengstation van HVC, daar is ook een apart inleverpunt van kringloopwinkel Noppes. Is het toch onverkoopbaar dan worden uw spullen alsnog als afval verder gescheiden.

In Velsen zijn een aantal kringloopwinkels. Wij werken samen met Noppes (noppeskringloopwinkel.nl) en OIG (oig-ihd.nl/). Maar er zijn ook particuliere winkels in Velsen-Noord en IJmuiden. Voor adressen van kringloopwinkels in uw buurt kunt u de gemeentegids of de telefoongids raadplegen, of kijk op kringloopwinkels.nl of op kringloop-info.nl voor de dichtstbijzijnde kringloopwinkel bij u in de buurt.

Waar laat u de kerstboom na de feestdagen?

In verband met corona is er geen kerstboom verbranding begin januari 2021. Het inzamelen van kerstbomen gaat wel door. Lees meer over de kerstbomenactie.

U kunt op vier manieren uw kerstboom inleveren:

 1. Inleveren voor de jaarlijkse kerstboomverbranding in IJmuiden en Santpoort. Deze organiseren we jaarlijks in samenwerking met HVC en de brandweer. 
 2. We moedigen kinderen aan om in de kerstvakantie in hun wijk kerstbomen op straat te verzamelen. Leg daarvoor uw boom in de voortuin. Kinderen kunnen bij diverse inleverpunten (in elke wijk) kerstbomen inleveren en ontvangen daarvoor een vergoeding (€0,50).
 3. Op de 2e zaterdag van het nieuwe jaar haalt HVC op doorgaande wegen kerstbomen op. Bekijk de ophaalroute 
 4. Wegbrengen naar de afvalbrengstations in Velsen en Beverwijk.

Niet in de gft-bak

Doe een kerstboom niet in de gft-bak. Een kerstboom is namelijk vaak vervuild door kerstversiering zoals slingers, engelenhaar of schuimversiering. De verwerking van gft- afval wordt daardoor verstoord.

Afval weggooien: wat hebt u nodig?

Is uw afvalcontainer beschadigd of bent u hem kwijt? Lees bij 'Afval container aanvragen of vervangen' hoe u een nieuwe container aanvraagt.

Soms past afval niet in een rolcontainer of ondergrondse container omdat het te groot of te zwaar is. Dan noemen we het grofvuil. Grofvuil kunt u wegbrengen of op laten halen.

HVC heeft voor Velsen 2 afvalbrengstations:

 • Afvalbrengstation Velsen-Zuid, Amsterdamseweg 10, 1981 LE  Velsen-Zuid
 • Afvalbrengstation Beverwijk, BUKO bedrijvenpark 1, 1943 AG Beverwijk

Voor de openingstijden van het afvalbrengstation kunt u de website hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalbrengstation raadplegen. Voor toegang tot een afvalbrengstation moet u een afvalpas hebben.

Aanhangwagenservice

Als u teveel grof afval hebt om naar het afvalbrengstation te brengen, kunt u een aanhanger huren via de aanhangerservice van HVC.

Op laten halen grofvuil

Kunt u niet zelf uw grof afval wegbrengen? Maak een afspraak om het grofvuil te laten ophalen op de website van de HVC: hvcgroep.nl/zelf-regelen/grofafval-afspraak.

Wat kunt u wel als grof huisvuil laten ophalen?

 • Meubels
 • Huishoudelijke apparaten
 • Vloerbedekking

Wat kunt u niet als grof huisvuil laten ophalen maar wel brengen?

Sommige soorten afval kan u niet op laten halen door HVC omdat het gevaarlijk is als die zaken op straat worden neergezet of het tot veel vervuiling kan leiden.

 • Bouw- en sloopafval (keukenkastjes, sanitair, zonneschermen, planken enz.)
 • Banden
 • Verfblikken (i.v.m. vervuiling van de straat)
 • Auto-, motor-, of bromfietsonderdelen
 • Tuinafval (zoals zand of aarde)
 • Klein Chemisch Afval (KCA) en asbest
 • Papier en karton
 • Glas (glas-salontafels, kozijnglas, etc., dit vanwege de veiligheid van glasscherven)

Elk huishouden in Velsen heeft voor de toegang tot het afvalbrengstation of een ondergrondse container een afvalpas nodig. Als u geen afvalpas (meer) hebt, neemt u dan contact op met de klantenservice van HVC of via inzamelkalender.hvcgroep.nl

Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland regelt de afvalstoffenheffing voor de gemeente Velsen. 

Ongeveer één derde van het restafval in Velsen is gft en etensresten. Wanneer we dit beter scheiden scheelt dat in kosten. Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van afval. Inwoners die namelijk weinig restafval overhouden, betalen minder dan de inwoners die afval niet goed scheiden en dus meer restafval weggooien. We zijn over de invoering van het recycle-tarief nog in gesprek met elkaar en denken na of we dit systeem willen invoeren om afvalscheiding te verbeteren. Lees meer over Duurzaam afval inzamelen met recycle-tarief, de Enquête over het recycle-tarief en de Uitleg over het recycle-tarief.