Op dinsdag 29 maart nemen wij afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad. Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd (Let op dit zijn gewijzigde data dan eerder gecommuniceerd).

Op dinsdag 29 maart vindt het afscheid plaats tijdens de raadsvergadering die begint om 19.30 uur. Aansluitend is er in de Burgerzaal van het gemeentehuis een afscheidsreceptie, naar verwachting vanaf 21.30 uur. Tijdens deze receptie kunnen inwoners de vertrekkende raadsleden persoonlijk de hand schudden. De gemeenteraad neemt van 18 leden afscheid.

Alle leden van de nieuwe gemeenteraad poseren samen met de griffier.

Nieuwe gemeenteraad

Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad van Velsen geïnstalleerd. Aanvang hiervan is 19.30 uur. Aansluitend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de nieuwe raadsleden feliciteren.

De verschillende fracties zullen ook de uitslag van de verkiezingen duiden.

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om weer raadsvergaderingen te bezoeken als publiek.

Online volgen

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seaport