Op dinsdag 29 maart hebben achttien gemeenteraadsleden afscheid genomen van de gemeenteraad. Burgemeester Frank Dales bedankte alle raadsleden voor hun jarenlange inzet voor Velsen. Ook prees hij de raadsleden voor hun constructieve samenwerking en de bereidheid om het compromis te zoeken in het belang van de inwoners. 

Alle raadsleden werden toegesproken door de burgemeester, hun fractievoorzitter en keken zelf ook nog terug op hun eigen raadswerk. Daarbij gaven ze de nieuwe raadsleden ook vaak tips mee voor de nieuwe periode.

De volgende raadsleden keren (vooralsnog) niet terug:

  • Marc Hillebrink, Ewoud Kuin en Els Zorgdrager van D66 Velsen
  • Bas Koppes, Laura Ouderkerken en Tilly Mastenbroek-Wesseling van de VVD
  • Maurice Bok, Nathánaël Korf en Marianne Vos-Vester van Velsen Lokaal
  • Sige Bart en Milco Kwant van de LGV
  • Ben Hendriks van de PvdA
  • Robert van Koten en Mireille Koedijker van PS
  • Annekée Eggermont van het CDA
  • Lieneke Post en Johan Visser van Forza! IJmond
  • Leen de Winter van de ChristenUnie

Foto van oude gemeenteraad met gemeentesecretaris en burgemeester

Koninklijke onderscheiding

Aan het eind van de raadsvergadering kregen de volgende zes (oud)raadsleden door burgemeester Frank Dales een Koninklijke Onderscheiding opgespeld:

Tilly Mastenbroek, Mireille Koedijker, Els Zorgdrager-van Laar, Marianne Vos-Vester, Ben Hendriks en Piet van Deudekom .

Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat zij meer dan twaalf jaar in de gemeenteraad hebben gezeten en zich onvermoeibaar hebben ingezet voor de gemeente en alle inwoners (foto’s: Reinder Weidijk).

De vergadering is terug te kijken via velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seaport.

Koninklijke onderscheiding voor oud-raadsleden Tilly Mastenbroek, Mireille Koedijker, Els Zorgdrager-van Laar, Marianne Vos-Vester, Ben Hendriks en Piet van Deudekom