Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 is een initiatief ingediend voor de realisatie van een appartementencomplex. Dit is het terrein naast de autoshowroom ‘Motorhuis’.

Locatie Velserbroekse Dreef in Velserbroek

Wat te doen voordat het zover is?

Om op deze locatie een appartementencomplex te realiseren moet de bestemming worden gewijzigd van bedrijventerrein naar wonen.

Startdocument

De gemeente heeft een startdocument gemaakt. Dit gebeurt als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar de gemeente haar medewerking aan wil verlenen. In het document wordt beschreven wat de beoogde ontwikkeling is en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap tot het komen van een bestemmingsplanwijziging.

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. De volgende stap is een bestemmingsplanwijziging. Tijdens de bestemmingsplanwijziging hebben omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit wordt 3e kwartaal 2019.