Op de locatie Velserbroekse Dreef 10, naast autoshowroom ‘Motorhuis’ wordt een appartementencomplex gerealiseerd

Appartementencomplex Broekerpoort in Velserbroek

Wat voor appartementen komen er?

Totaal worden er 72 appartementen gebouwd, verdeeld over 5 woonlagen, waarvan 50 koop- en 20 huurappartementen. De verdeling van de koopappartementen is als volgt:

  • 16 appartementen van ca. 52 m2
  • 12 appartementen van ca. 79 m2
  • 20 appartementen van ca. 110 m2 en 2 penthouses van ca. 105 m2

Meer informatie hierover vindt u op: Broekerpoort.nl

Locatie Velserbroekse Dreef in Velserbroek

De huidige stand van zaken.

Om te mogen bouwen heeft T&G ontwikkeling bv bij de gemeente Velsen een omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat, als er geen bezwaren worden ingediend, in het 1e kwartaal 2021 bekend is of de gemeente de vergunning verstrekt. Daarna wordt er gestart met de bouw.

Wat ging er aan vooraf?

De gemeente heeft een startdocument gemaakt. Dit doet zij als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar de gemeente haar medewerking aan wil verlenen. In dit document staat beschreven welke ontwikkeling wordt nagestreefd en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap om tot een bestemmingsplanwijziging te komen.

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. De volgende stap was een bestemmingsplanwijziging. Tijdens de bestemmingsplanwijziging hadden omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.