Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 is een initiatief ingediend voor de realisatie van een appartementencomplex. Dit is het terrein naast de autoshowroom ‘Motorhuis’.

Locatie Velserbroekse Dreef in Velserbroek

Wat te doen voordat het zover is?

Om op deze locatie een appartementencomplex te realiseren moet de bestemming worden gewijzigd van bedrijventerrein naar wonen.

Startdocument

De gemeente heeft een startdocument gemaakt. Dit gebeurt als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar de gemeente haar medewerking aan wil verlenen. In het document wordt beschreven wat de beoogde ontwikkeling is en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap tot het komen van een bestemmingsplanwijziging.

Op 20 november 2018 heeft het college van B&W besloten om het startdocument vrij te geven voor participatie. Mocht u willen reageren op het startdocument, dan kunt u mailen naar: ro@velsen.nl onder vermelding van Reactie startdocument Velserbroekse Dreef 19204-2018. Het startdocument ligt van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis.

Hoe nu verder?

De reacties op het startdocument verwerkt de gemeente in een participatiedocument. Deze participatiereacties kunnen aanleiding geven om het startdocument aan de passen. Vervolgens worden beide documenten in het 1e kwartaal 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Na afronding van deze fase start de bestemmingsplanprocedure.

Informatiebijeenkomst

Woensdag 12 december wordt van 17.00 tot 19.30 uur in het Polderhuis (Vestingplein 58, Velserbroek) een inloopbijeenkomst georganiseerd.