Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 is een initiatief ingediend voor de realisatie van een appartementencomplex. Dit is het terrein naast de autoshowroom ‘Motorhuis’.

Locatie Velserbroekse Dreef in Velserbroek

Wat te doen voordat het zover is?

Om op deze locatie een appartementencomplex te realiseren moet de bestemming worden gewijzigd van bedrijventerrein naar wonen.

Startdocument

De gemeente heeft een startdocument gemaakt. Dit gebeurt als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar de gemeente haar medewerking aan wil verlenen. In het document wordt beschreven wat de beoogde ontwikkeling is en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap tot het komen van een bestemmingsplanwijziging.

Op 20 november 2018 heeft het college van B&W besloten om het startdocument vrij te geven voor participatie. De reactietermijn is gesloten. Er zijn 3 reacties binnen gekomen. Het startdocument en het participatiedocument zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Als de raad instemt met het startdocument is de volgende stap een bestemmingsplanwijziging.