Stadspark

Het gebied van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen raakte versnipperd door de vele verkeersverbindingen en er werd nauwelijks recreatief gebruik gemaakt van de groene ruimte. Daarom werd de locatie in 2000 benoemd als ontwikkelgebied. Naast het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige woonbebouwing was als doel gesteld dat het Moerbergplantsoen samen met het Gijzenveltplantsoen moest uitgroeien tot de belangrijkste groenvoorziening binnen IJmuiden.

In 2004 heeft de gemeente met Dura Vermeer een overeenkomst getekend. Dura Vermeer heeft, in samenwerking met de Stijlgroep, een ontwerp voor het gebied gemaakt dat de naam Stadspark kreeg. In 16 jaar tijd is dit gebied omgevormd tot een levendig Stadspark waar wonen en werken wordt gecombineerd met de speelterreinen en recreëren in het park.

Oplevering Stadspark en Parkzicht

In de zomer van 2020 zijn de laatste huurwoningen en het appartementencomplex Parkzicht opgeleverd.
In het Stadspark zijn de volgende woningen gerealiseerd:

  • fase 1/ Deelgebied E: 19 eengezinswoningen
  • fase 2 / deelgebied A : 60 appartementen en 20 eengezinswoningen
  • fase 3 / deelgebied C: school met 32 appartementen
  • fase 4 / deelgebied B: 28 eengezinswoningen
  • fase 5A / deelgebied D: 24 eengezinswoningen
  • fase 5B / 54 sociale huur appartementen

Uitzicht op de woningen die aan het Stadspark liggen Uitzicht op een woningen aan het Stadspark, met speeltuintje op de voorgrond

Appartementencomplex De Komeet aan het Stadspark

Parkzicht

Parkzicht was het laatste stuk van de ontwikkeling van het Stadspark. In april 2020 zijn de 63 appartementen in de vrije huursector opgeleverd. Hiermee is een einde gekomen aan de ontwikkeling van het gebied Stadspark.

Impressie Stadspark tussen de flats door Impressie Stadspark uitzicht vanaf park op flat

Het park

Het ontwerp van het park is gebaseerd op het versterken van de verbinding met de Heerenduinen. Aan de zijde van Duinwijk is het glooiende duinlandschap doorgezet en aan de zijde van het centrum is een veel opener landschap gerealiseerd met ruimte voor recreatieve voorzieningen. De route van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen is omgevormd tot een stadsboulevard met bomenlaan en zitplekken die uitkijken over het park. In november 2020 worden de laatste bomen en struiken aan het park toegevoegd en daarmee is de realisatie voltooid.