Realisatie van het stadpark in hartje IJmuiden.

Stadspark

Het gebied van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen raakte versnipperd door de vele verkeersverbindingen en er werd nauwelijks recreatief gebruik gemaakt van de groene ruimte. Daarom is de locatie in 2000 benoemd als ontwikkelgebied. Naast het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige woonbebouwing is als doel gesteld dat het Moerbergplantsoen samen met het Gijzenveltplantsoen moest uitgroeien tot de belangrijkste groenvoorziening binnen IJmuiden.

Met deze doelstelling in het achterhoofd is door Dura Vermeer in samenwerking met de Stijlgroep een ontwerp voor het gebied gemaakt dat de basis vormde voor de verdere ontwikkeling. Dit ontwerp kreeg de naam Stadspark.

Stadspark IJmuiden fase 5b

In februari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van project fase 5b, de laatste ontwikkeling met Dura Vermeer. Fase 5b ligt aan de Radarstraat, ter hoogte van de Mercuriusstraat, tussen de Kuba Moskee en het eerste deel van fase 5. In 2016 is dit eerste deel afgerond en opgeleverd door Dura Vermeer.
In maart 2018 vond een sanering plaats van verontreiniging op de nieuwbouwlocatie. Dura Vermeer startte vervolgens met de bouwvoorbereiding voor de realisatie van 54 zelfstandige sociale huurappartementen. Velison Wonen gaat de appartementen verhuren.

Fase 5 van het project Stadspark

Het bouwplan bestaat uit twee evenwijdige bouwblokken van drie lagen, haaks op de Radarstraat.
Tussen de blokken komen op eigen terrein parkeerplaatsen. Voor de stalling van fietsen zijn op de begane grond inpandige collectieve bergingen beschikbaar. Het kleur- en materiaalgebruik van de nieuwbouw sluiten aan bij de eerder gerealiseerde woningen in het Stadspark.

Impressie Radarstraat

Impressie nieuwbouwplan vanaf de Radarstraat

Voor wie zijn de appartementen bestemd?

De appartementen zijn bedoeld voor starters en verschillen in omvang.
Op de verdiepingen zijn in totaal 40 2-kamerappartementen van ca. 40 m2. Op de begane grond komen fietsbergingen, 6 3-kamerappartementen en 8 2-kamerappartementen.

Planning

De omgevingsvergunning is verleend. De werkzaamheden starten 7 oktober 2019 en duren tot half 2020.

Inrichting bouwterrein

Prioriteit is de veiligheid rondom het bouwterrein! Gekozen is om het bouwverkeer en bewonersverkeer strikt te scheiden. Het bouwverkeer mag alleen via de Radarstraat naar de Planetenweg. Hiervoor wordt de Radarstraat gedurende de bouwperiode afgezet voor autoverkeer en is alleen toegankelijk voor voetgangers. De Mercuriusstraat blijft via de Radarstraat toegankelijk.

De bouwketen en containers worden gedurende de uitvoering geplaatst tussen de nieuwbouw en de Kuba Moskee.

Schematische weergave inrichting bouwterrein (blauwe stippellijn zijn bouwhekken)

Stadspark – Parkzicht

Aan de zuidzijde van het Stadspark ligt aan de Radarstraat, ter hoogte van de Eenhoornstraat, de locatie van de voormalige Bethlehemkerk. Hier wordt het plan Parkzicht gerealiseerd door Van Wijnen Projectontwikkeling.

Het plan bestaat uit 63 3-kamerappartementen vrije sector huur verdeeld over twee blokken. Onder de appartementen wordt een parkeergarage gebouwd. A.S.R. gaat deze appartementen verhuren. Er is gestart met de bouw van de appartementen.

Verkeersplan in de wijk voor bouwverkeer

Om de overlast voor omwonenden tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken is er een verkeersplan op opgesteld. Hieronder ziet u de aan- en afvoerroute voor het bouwverkeer.

Ontwerp Stadspark

Het ontwerp van het park is gebaseerd op het versterken van de verbinding met de Heerenduinen. Aan de zijde van Duinwijk is het glooiende duinlandschap doorgezet. Dit gedeelte is meer begroeid en biedt ruimte aan de nieuwe woonbebouwing die zoveel mogelijk is opgenomen in het landschap.
Aan de zijde van het centrum is een veel opener landschap gerealiseerd met ruimte voor recreatieve voorzieningen. De route van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen is omgevormd tot een stadsboulevard met bomenlaan en zitplekken die uitkijken over het park.
De paden die meeglooien met het landschap leggen een verbinding tussen de omringende wegen. Voor deze paden zijn de klinkers uit de opgeheven wegen hergebruikt. Daarnaast zijn er dwarspaden die vanuit woningen het park in lopen. Deze paden snijden door het glooiende landschap heen met keerwanden.

De beplanting bestaat uit duin gerelateerde bomen en struiken, daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen intensief en extensief gemaaid gras zodat er ook gebiedseigen kruidenvegetatie in het park ontstaat.

In het Stadspark is er ruimte om te spelen voor kinderen van alle leeftijden, zijn er verharde voetbal- en basketbal veldjes, is er een hoek met fitnesstoestellen en een skatepark.
Ook aan de hond is gedacht. Er zijn verschillende plekken waar de honden los mogen lopen: het veld tussen de Rijn- en Hunzestraat en het gebied langs de Heerenduinweg.

Wonen aan het Stadspark

Het project is verdeeld in verschillende deelgebieden

De volgende deelgebieden zijn al gerealiseerd

  • Fase 1: 19 hofwoningen
  • Fase 2: 60 appartementen + 20 parkwoningen
  • Fase 3: school + 32 appartementen
  • Fase 4: 28 hofwoningen
  • Fase 5: 24 hofwoningen

Tekening Stadspark

Hoe verder?

Het park is nog niet helemaal af. Als alle woningen zijn gerealiseerd, legt de gemeente het laatste deel van het park aan door bomen en struikbeplanting toe te voegen.